ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

Мисия

"АСОЦИАЦИЯ НАЯ" е неправителствена организация в обществена полза, която работи за защита правата на жените и децата. 

Името НАЯ олицетворява вечния кръговрат на живота – съзиданието и разрушаването, живота и смъртта, съществуването, в което непрестанно се редуват радост и тъга. Екипът на нашата организация е изцяло посветен на мисията да създадем общество от равноправни граждани, където отношенията са базирани на толерантност, разбиране и зачитане на човешкото достойнство. 

ВИЗИЯ: Общество от информирани, независими, равнопоставени и уверени в себе си и възможностите си граждани

МИСИЯ: Оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.

ПРИНЦИПИТЕ, В КОИТО ВЯРВАМЕ СА:

Диалог

Отговорност

Зачитане

Участие

Прозрачност

Сътрудничество

ПОСТИЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

  • • Укрепване - От създаването си до днес “Асоциация НАЯ”  успя да укрепне институционално; да придобие опит в организацията и управлението на проекти; да създаде екип, който непрекъснато се усъвършенства  и повишава своите знания и умения. Организацията успя да се наложи в публичното пространство, с това че на практика показва резултати от това, което прави. Пряката ни работа по различни проекти утвърди модел на партньорство и сътрудничество с местни и държавни институции, неправителствени организации и граждански обединения. Радваме се на постоянно поддържани и обогатявани контакти с други женски организации в страната. 
  • • Медиите на наша страна – “Асоциация НАЯ” работи изключително успешно с местните и национални медии. 
  • • Крачка по крачка напред и нагоре – “Асоциация НАЯ” успя да си изгради като основен критерий в своята работа целенасочено и последователно преследване на мисията на организацията. От създаването си до днес не се отклонихме нито за миг от голямата цел, която сме си поставили. Проектите, които реализираме са тясно свързани с тази цел, което неминуемо доведе до устойчивост на това, което правим. Всяка следваща инициатива е тясно свързана с предишната и води до надграждане на вече постигнатото и разширяване на услугите, които предлагаме. Ние не работим “на парче”, втурвайки се в различни области, които нямат нищо общо помежду си. Ясната посока, която сме си определили ни дава възможност да бъдем ефикасни в това, което реализираме и да оползотворяваме финансовия и организационен ресурс, постигайки максималното.
  • • Създаване на обществена среда, където може да се говори и работи по проблемите – “Асоциация НАЯ” започна своята работа при една изключително неблагоприятна обществена среда, в която теми като “домашното насилие”, “равнопоставеността на половете”, “трафик на хора” бяха табу. Обществото не приемаше, че съществуват проблеми с нарушаване на правата на жените и на децата. С няколко годишна работа успяхме да създадем друг тип обществени нагласи и среда, в която да реализираме нашите идеи. Промени се и отношението на институциите. Гражданският натиск върху тях ги постави в нова ситуация, в която трябваше да започнат да работят в екип, да решават конкретни случаи, като си взаимодействат. 
  • • От местна организация прерастваме в регионална. “Асоциация НАЯ” успя да излезе извън рамките на град Търговище. Провеждаме обучения в селата на региона, което ни дава възможност да стигнем до рисковите групи жени, каквито са жените от малцинствата, безработните, самотните майки. Успяхме да привлечем организации от селата и отделни личности, които станаха наши партньори, така че темата за правата на жените трайно да присъства в местната общност. Разширихме обхвана на услугите, които предлагаме на територията на цялата област Търговище, като открихме приемни за жертви на домашно насилие в градовете Омуртаг, Попово и Антоново.  

НАГРАДИ:

Сертификат и статуетка от Фондация Лале за "Проект на Годината 2009" на неправителствена организация в социалната сфера.

 

Популярни

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

Календар

Loading ...

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"