ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

1. Когато е налице кризисна ситуация или към Вас е отправена заплаха за насилие, веднага се обадете на дежурен екип при РУ Полиция, за да потърсите помощ.

2. След като дойдат полицаите, обяснете подробно какво и как Ви се е случило.

       Полицейският служител може: 

-  да снеме писмено обяснение от извършителя; 

-  да информира извършителя, че е нарушил закона и неговото поведение е противоправно;

-  да уведоми извършителя за отговорността, която носи за извършеното деяние;

-  да състави протокол за предупреждение по чл. 56 от Закона за МВР (В случаите на домашно насилие копие от протокола за предупреждение се предоставя на пострадалото лице при поискване).

-  когато полицейският служител  установи, че са налице предвидените в чл. 63 от Закона за МВР предпоставки, задържа извършителя и го отвежда в РУ Полиция.

-   когато пострадалото лице е дете, полицейският служител предприема незабавни действия по закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето и Наредба № I-51/2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето и следва да уведоми директора на Дирекция “Социално подпомагане” и Районна прокуратура. 

3. При опасност за живота съгласно чл.4, ал.2 от ЗЗДН се подава молба до началника на РУ Полиция за налагане на спешни мерки по чл. 71 от Закона за МВР;

3.1.  МОЛБАТА е писмена и трябва да съдържа: име и адрес на молителя, имената и настоящия адрес на извършителя, подробно описание на обстоятелствата за извършеното домашно насилие. Приложете документ, които да удостоверява каква е връзката между Вас и насилника (Домашното насилие се извършва от лица, с които в момента, или по-рано жертвата е била в родствена връзка);

3.2. Органите на МВР изпращат в съда молбата заедно с обяснението на извършителя(ако такова е дадено), съставения протокол за наложените мерки, като посочват обстоятелствата за незабавна съдебна  защита.  

3.3. Извадете си медицинско удостоверение – според Чл. 4 ал. 3 от ЗЗДН по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие. 

4. За да започне наказателно преследване на насилника, трябва да подадете Молба  до Районния съд в срок до един месец от извършеното домашно насилие.  Към Молбата до Районния съд се прилага и Декларация по чл.9 ал.3 от Закона за защита от домашно насилие. 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"