ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

ПРОЕКТ "СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - В ПОДКРЕПА НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ И ДЕЦА ЗА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ"

 

Проект „Социални услуги – в подкрепа на ромските жени и деца за живот без насилие” се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Дафне" на Европейския съюз (Грантово споразумение № JUST/2013/DAP/AG/5661). Той е с продължителност 24 месеца и ще се реализира на територията на три държави, членки на ЕС. Водеща организация е "Асоциация НАЯ", България с партньори Фондация SURT, Испания и Women’s Cetre of Karditsa, Гърция. Проектът е насочен към приоритета на програмата за подкрепа на жертвите на насилие.

Основната цел на проекта е подобряване на подкрепата за жертви на домашно насилие от ромски произход в ЕС, чрез повишаване на осведомеността за съществуващите специализирани социални услуги в три държави-членки; повишаване капацитета на екипите на организации, които предоставят подкрепа на тази група  и насърчаване споделянето на добри практики и опит в работата с тях на територията на целия съюз. Целева група на проекта са екипите на НПО, публични организации, религиозни общности, синдикати и др. от България, Испания и Гърция, предоставящи социални услуги за ромски жени и деца. Като непреки ползватели на резултатите от проекта ще бъдат специализирани социални услуги от целия ЕС, както и ромските жени и деца, пострадали от домашно насилие.

Проектът е фокусиран върху един особено актуален проблем, който засяга все по-голяма част от страните в ЕС - домашното насилие над ромските жени и деца. Насилието дава отражение върху цялостното качество на живот на жертвите. То има тежки последствия във всички сфери: здраве, труд, връзки и социален живот, жилищни условия, икономическо положение, правни аспекти и по този начин намалява възможностите им за развитие, просперитет и сигурен живот. Проектът отчита проблемите с трудния достъп на тази група жертви на домашно насилие до службите за подкрепа, поради липсата на информация за тях или неадекватните услуги, които им се предлагат, без да се отчитат културните различия на общността и нейните специфични потребности. Проектът стъпва на разбирането, че екипите на специализираните социални услуги за жени и деца, жертви на насилие от ромски произход, трябва да бъдат по-ефективни в своята работа. Той ще работи и върху потребността от оценка на съществуващите услуги, анализиране на техните пропуски, препоръки за тяхната по-добра работа и споделяне на добри практики на подкрепа, които предлагат индивидуален подход към ромските жени и деца, жертви на домашно насилие, в рамките на ЕС.

Дейностите по проекта включват проучване на различните форми на подкрепа за жертви на домашно насилие от ромски произход в трите държави-участнички в проекта и анализиране на предлаганите от тях услуги, оценка на качеството им, посочване на трудностите и отправяне на препоръки. Специалисти от специализирани услуги за подкрепа на жертви на домашно насилие от ромски произход ще преминат през тренинг на запознаване със спецификите на ромската общност, проявите на домашно насилие в нея и начините за ефективна намеса. По проекта ще бъде изработен Наръчник на 4 езика, който обобщава съществуващите социални услуги и представя добрите практики в трите държави. Ще бъде организирана Международна конференция, на която ще се дискутират трудностите в сферата и ще се набележат нови решения. 

Като резултат от проекта ще бъде създадена база данни на съществуващите форми на подкрепа на жертви на домашно насилие от ромски произход в три държави от ЕС, която включва широк кръг специализирани социални услуги, предоставяни от НПО, публични организации, религиозни общности и др. Ще бъдат опредени трудностите, които срещат специалистите при предоставянето на подкрепа на ромски жени и деца, жертви на домашно насилие; специфичните проблеми, с които се сблъскват; както и посочени положителните практики, които прилагат в своята работа. 180 специалисти от 90 специализирани услуги за подкрепа на жертви на домашно насилие от ромски произход ще имат повишен капацитет за предоставяне на по-качествени услуги. Резултатите от проекта ще бъдат споделените методики и експертизи в подкрепата на жертви на домашно насилие от ромски произход; опита и добрите практики в рамките на ЕС.

 

 ВИЖ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  -  PROJECT “SOCIAL SERVICES – IN SUPORT OF ROMA WOMEN AND CHILDREN FOR A LIFE FREE OF VIOLENCE”

 

 

 

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"