ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

ПРОЕКТ "КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ЖЕНИ И ДЕЦА В ДВЕ ОБЛАСТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

                                                                                                   

 

Проект „Координационен механизъм за превенция на трафика на жени и деца в две области на РБългария”

 

 

Водеща организация: Сдружение „Център МАРИЯ” – Горна Оряховица

Организация-партньор: Сдружение „Асоциация Ная” - Търговище

Финансираща организация: Европейската Комисия – Генерална Дирекция „Вътрешни работи” по Програма „Предотвратяване и борба срещу престъпността”

Период на изпълнение: 36 месеца ( октомври 2012 – октомври 2015 година)

Териториален обхват:  15 общини в две области на Република  България (10 в област Велико Търново и 5 в област Търговище).

Обща цел на ПроектаДа се създаде модел за превенция и противодействие на насилието и трафика на жени и деца на територията на областите Велико Търново и Търговище.

Конкретни цели:
1. да спомогнем за ограничаване  риска от въвличане в трафик на жени и деца от всички общини на област Велико Търново и област Търговище;
2.  да се повиши капацитета на специалисти от масови училища и институции от двете области за работа по превенция на насилието и трафика на жени и деца; 
3. да се повиши осведомеността и чувствителността на обществото по проблема и ангажирането му в конкретни дейности по проблема.

Очакван резултат: Създаден действащ координационен механизъм за противодействие на насилието и трафика - изградени общински логистични центрове и регламентирано партньорство при  прилагането на националната политика и на европейските директиви в областта на предотвратяването на престъпления между институциите и организациите, работещи по проблема в 15 общини на две области в България.

Европейското измерение на дейностите по проекта:

    • Ще бъде изграден ефективен модел по превенция на трафика, който ще може да се ползва като добра практика от всяка страна, членка на ЕС и от международни организаци, работещи по проблема.
    • Ще се намали риска от попадане в трафик, робски практики и насилствена проситуция в най-уязвимите и рискови групи в региона, чрез използване на превенцията, като най-ефективна защита срещу насилието над жени и деца.
    • Ще бъде изградена мрежа от специалисти, които да продължат да работят за ограничаване на насилието и риска от попадане в трафик на хора.
    • Ще се изгражди и утвърди  капацитета на структурите на гражданското общество при формирането и прилагането на местни и регионални полтики и участието им в процеса на вземане на решения за актуални проблеми.
    • Ще бъдат популяризирани добрите практики в ЕС и сродни НПО, работещи за правата

на човека.

 

Дейности: 
*  Работни срещи на мултидисциплинарните екипи в 15-те общини на двете области, за да се изгради мрежови капацитет от специалисти от различни институции и организации, които да работят по превенция на насилието и трафика във всяко едно населено място;
Обучения за превенция на насилието и трафика на жени и деца: за специалисти от институции, за деца и младежи от масови училища и социални институции, за безработни млади жени;
* Провеждане на информационни и тематични кампании „Бъди информиран”, издаване на информационни и превенционни материали (публикации, брошури, дипляни, постери, видео-клип, наръчник за специалисти);
*  Изработване и подписване на споразумения за сътрудничество между институции и НПО от двете области в действията срещу насилието и трафика на хора;
* Заключителна конференция за огласяване на резултатите;
* Външна оценка и външен одит.

Брой и тип участници  –  над 5 000 души
Целеви групи: 
1. 100 трайно безработни млади жени на възраст до 35 години от малките населени места на петнадесет общини в областите Велико Търново и Търговище.
2. 60 членове на мултидисциплинарните екипи по общини, работещи по случаи на насилие над жени и деца; 
3. 60 специалисти от масови училища и социални институции, работещи с деца и младежи в двете области; 
4. 4 500 ученици и младежи на възраст от 10 до 18 години, обучавани, отглеждани и възпитавани в масовите училища и социалните институции на петнадесетте общини;
Преки бенефициентиповече от 650 служители в институции, местни и съдебни власти, правоохранителни органи, работодатели, които могат да са в контакт с жертви на насилие или с потенциални жертви на трафик – ще ползват резултатите от създадения модел на взаимодействие по проблемите на трафика на хора. 
Непреки бенефициентиШироката общественост в региона и страната - ще бъде повишена осведомеността и чувствителността на обществото по отношение на рисковите фактори и реалните измерения на насилието и трафика на хора;

 

Проект „Координационен механизъм за превенция на трафика на жени и деца в две области на РБългария” е вторият съвместен проект на двете неправителствени организации и надгражда усилията на двата екипа за създаване на работещ механизъм за взаимодействие между институциите и организациите, ангажирани с проблемите на насилието и трафика, тъй като превенцията е първостепенен и ключов елемент за активиране защитните механизми на обществото, за изграждане у децата и младежите способност да се предпазват и да се противопоставят на насилието и на различните начини за въвличане в трафик и сексуална експлоатация.

 

Резюме на Проекта на английски език ВИЖ ТУК - Coordination Mechanism on Prevention of Trafficking in Women and Children in two districts in the Republic of Bulgaria

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"