ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ В ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА"

 

ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ В ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА"

СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА OAK FOUNDATION

 

 

Водеща организация: Сдружение "Асоциация НАЯ" Търговище

Партньор: Сдружение "Център Мария" Горна Оряховица

Продължигелност: 1.05.2015 - 30.04.2018

Основната цел на проекта е превенция на насилието и злоупотребата с деца, включително и сексуалното насилие, чрез интегриран подход за работа със семейството и неформалната мрежа за подкрепа на децата и с участието на децата.

Проектът иска да постигне ангажиране на специалисти от социалната, здравната и образователните системи от общините на областите Търговище и Велико Търново за извършване на ранна превенция на насилието над деца, чрез популяризиране на ползите от първичната превенция, въвеждането на модели в общността за подкрепа на семейството, както и подкрепа на млади семейства за добро родителстване. Проектът се стреми да постави в центъра на действията за превенция на насилието над деца, самите деца, като ги овласти да участват във вземането на решения, да инициират кампании и действия  за предотвратяване на насилието над деца.   

Дейностите ще се осъществяват в Република България

Области: Търговище и Велико Търново

Общини: Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака, Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Свищов, Сухиндол.  

 

Искаме да променим философията на работата с деца в три от ключовите системи /социална, здравна и образователна/, на които е възложена грижата за децата - те да разберат, приемат и започнат да упражняват своята роля в превенцията на насилието и злоупотребата, включително и сексуалното насилие над деца. Предложените дейности са насочени към всяка една от тези системи поотделно и към всички заедно за ангажирането им в извършването на ранна превенция и предотвратяване на риска от насилие над деца.

Търсеният ефект е професионалистите, които осигуряват подкрепа на деца, да изхождат от разбирането, че насилието над деца може да бъде преодоляно с превантивната работа и това носи много по-големи ползи, отколкото последващи действия за възстановяване на пострадалите от насилие деца. Другата посока, в която проектът ще търси промени, е въвеждането на интегриран подход за превенция на насилието над деца, чрез работа със семейството и неформалната мрежа за подкрепа на децата и с участието на децата. Предвижда се промяна в настоящата ситуация, в която децата, семействата и местните общности не се възприемат като равностойни партньори в грижата за децата от страна на формалните системи. Проектът ще въведе модели за подкрепа на децата и семействата в местната общност и за превенция на насилието над деца, в които самите деца и тяхното близко обкръжение ще бъдат поставени в центъра на процесите със своите способности, интереси и възможности за намиране на решения.

Една от големите промени, които ще постигне проекта, е да въведе нови подходи в превенцията на насилието в училище, с включването и активното участие на учениците. В тази посока в момента има съществени пропуски, като например, възрастните не ангажират пълноценно децата, не зачитат техните интереси и желания и не приемат тяхното участие при вземането на решения, които ги касаят. Ще променим това и ще подобрим ефикасността на дейностите за превенция на насилието в училищата. 

 

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"