ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

Проект „Детско участие в превенция на домашното насилие“

 

Проект „Детско участие в превенция на домашното насилие“ се реализира от "Асоциация НАЯ" Търговище с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието на Република България /Рег. № 93-00-4/11.01.2017 г./

 

Дългосрочна цел: Прилагане на комплексен подход за ограничаване на домашното насилие чрез превенция, подкрепа и защита на пострадалите в област Търговище.

Краткосрочните цели:  Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“, чрез въвеждане на програма за превенция в 4 училища от област Търговище; Насърчаване на детското участие в процеса на превенция на домашното насилие; Възстановяване и рехабилитация на пострадалите от домашно насилие от област Търговище чрез функционирането на ЦСРИ и предоставяне на мобилна услуга в малки населени места; Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие и осигуряване на по-добра защита на жертвите, чрез Програма за работа с извършители на домашно насилие в общините Търговище и Попово.

Основни дейности

-   Обучения на ученици по темата „домашно насилие” по модела „връстници обучават връстници” в 4-ри училища на област Търговище;

-   Провеждане, от ученици на кампании за превенция на домашното насилие;

-   Провеждане на училище за ученици за изработване на програма за превенция на домашното насилие в училищна среда.

-   Предоставяне на услуги на пострадали от домашно насилие - психологическа, социална и правна подкрепа, процесуално представителство при водене на дела по ЗЗДН в ЦСРИ и чрез мобилни екипи в малките населени места на област Търговище;

-   Предоставяне на социални и психологически консултации за извършители на домашно насилие от общините Търговище и Попово;

-   Провеждане на междуинституционални мултидисциплинарни екипни срещи за обсъждане на случаи на домашно насилие;

Очаквани резултати

Повишена информираност на ученици по темата домашно насилие. Въведен нов подход за обучение на подрастващи по темата "домашно насилие" чрез метода "връстници обучават върстници".  Създаден детски модел за превенция на домашното насилие в училищна среда.  Осигурена постоянна и безплатна социална услуга за жертвите на домашно насилие от област Търговище при високи стандарти на професионалната помощ; Осигурена безплатна правна помощ и възможност за законова защита на жертви на домашно насилие от област Търговище; По-добра защита на жертви на домашно насилие, чрез програма за работа с извършители на домашно насилие; Координирана  работа на различните институции и организации от област Търговище при осигуряване на помощ и защита на пострадалите от домашно насилие; 

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"