ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ"

Проект "Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие в община Търговище" 

РД-04-80/30.06.2017 г.

Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП

 

Проект "Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие в община Търговище" има за цел да се осигури устойчива социална услуга за пострадали от домашно насилие в община Търговище. Проектът ще приложи широка система от интервенции и ще гарантира цялостна подкрепа на пострадалите за защита на правата им и насърчаване на социалната им интеграция. Ще се използва комплексен подход, които включва мултисекторно сътрудничество за предоставяне на качествени и достъпни услуги за жертвите на домашно насилие, по-високи стандарти и ефективност на действията по тяхната защита и подкрепа. Като ефект от проекта се очаква да се създадат предпоставки за социалното включване и намаляване на бедността на една особено уязвима група от обществото, каквито са жертвите на домашно насилие. 

 

Основна цел на Проекта: Осигуряване на устойчива социална услуга за жертви на домашно насилие в община Търговище.

Конкретни цели на Проекта:

· Възстановяване, рехабилитация и социално включване на пострадали от домашно насилие от община Търговище чрез функционирането на ЦСРИ.

· Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез Програма за работа с извършителите на домашно насилие.

 

· По-добра подкрепа за жертви на домашно насилие чрез прилагане на междуинституционален подход при работа по случаите.

 

 

Основните дейности по проекта са:

· Информационна среща за представяне на Проекта;

· Предоставяне на социална услуга на жертви на домашно насилие;

· Работа с извършители на домашно насилие;

· Междуинституционални екипни срещи за обсъждане на случаи на домашно насилие;

· Супервизия на екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие;

· Супервизии на междуинституционалните екипи;

· Разпространение на информационни материали;

· Заключителна кръгла маса.

 

Целева група

· Деца и младежи;

· Възрастни хора

· Етнически общности

· Други групи – лица, пострадали от домашно насилие; лица, извършители на домашно насилие.

 

Ползватели на социалната услуга: 

· 44 жертви на домашно насилие от община Търговище

·5 извършители на домашно насилие.

 

Проектът се реализира на територията на община Търговище   от 1 юли до 31 декември  2017 г.           

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"